بچه‌‌ها چه‌‌جوری درست می‌‌شن؟

۲۵ آذر ۱۴۰۰

بچه‌‌ها چه‌‌جوری درست می‌‌شن؟(ویدیو کودکان)

 

این ویدیو برای کودکان تهیه و آماده شده.

در این ویدیو آوا به همراه آواتک شاخ با اشاره به  تصاویر، این کتاب رو برای کودکان می‌خونه.

بچه‌‌ها چه‌‌جوری درست می‌‌شن؟ نوشته کوری سیلوربرگ و تصویرگری فیونا اسمیت داستانیه درباره این‌که بچه‌‌ها چه‌‌جوری درست می‌‌شن و از کجا میان. 

این کتاب بی‌نظیر با تصاویر خیلی زیبا و مفاهیم علمی به کودکان کمک می‌کنه تا بتونن به این سوال پاسخ بدن. 

 

با‌ مهر