تو یه راز داری ؟

۲۰ آبان ۱۴۰۰

این ویدیو برای کودکان تهیه و آماده شده است.

در این ویدیو آوا به همراه آوا تک شاخ با استفاده از تصاویر این کتاب را برای کودکان می‌خواند.

لینک ویدیو در اینستاگرام


 

کتاب "تو یه راز داری؟  " نوشته جنیفر مور مالینوس یکی از کتاب‌هایی است که به موضوع افزایش آگاهی کودک در زمینه مراقبت از خود در برابر آزار جنسی و لزوم ایجاد رابطه مبنی بر اعتماد بین کودک و والد/ بزرگتر مورد اعتماد خود پرداخته است. 

 به والدین توصیه می شود زمان گوش دادن این کتاب کودک را همراهی کنند و این اطمینان قلبی را به او بدهند که همواره او را حمایت خواهند کرد.