همه باسن دارند (ویدیو کودکان)

۰۷ مرداد ۱۴۰۰این ویدیو برای کودکان تهیه و آماده شده است.
در این ویدیو آوا به همراه آوا تک شاخ با استفاده از تصاویر این کتاب را برای کودکان می‌خواند.
لینک ویدیو در اینستاگرام

کتاب همه باسن دارند نوشته تس رولی و تصویرگر جودی ادواردز درباره بن، جَک و اِما است. در این کتاب به لزوم قوانین و آموزش‌های مرتبط با مراقبت از بدن در هر خانه می‌پردازد.