حس خوبیه خودت باشی (فایل صوتی کودکان)

۰۲ شهریور ۱۴۰۰

این ویدیو برای کودکان تهیه و آماده شده است.
در این ویدیو آوا به همراه آوا تک شاخ با استفاده از تصاویر این کتاب را برای کودکان می‌خواند.
 

کتاب "حس خوبیه که خودت باشی " نوشته ترسا تورن و تصویرگر نوح گریننگی کتابی است که طیف هویت‌های جنسیتی را با استفاده از تصاویر و داستان ،با زبان بسیار ساده به کودکان و نوجوانان توضیح میدهد.