کتاب انواع بدن های لخت ویدیو کودکان

۲۰ خرداد ۱۴۰۰


این ویدیو برای کودکان تهیه و آماده شده است.
کتاب انواع بدن‌های لخت نوشته ی کیتی استینسون، یکی از اولین کتاب‌ها و بهترین کتاب‌ها برای شروع آموزش مسائل جنسی و شناخت اعضای بدن برای کودکان بین سه تا پنج سال است.
در این ویدیو آوا به همراه آوا تک شاخ با استفاده از تصاویر کتاب و متد بپرس-آموزش بده -بپرس این کتاب برای کودکان می‌خواندد.