کودکان و اخبار

۱۹ شهریور ۱۴۰۰
کودکان و اخبار

چگونه از سلامت روان کودک هنگام مواجهه با اخبار بد مراقبت کنیم؟ 

 

از طریق اخبار و روایت‌های ناشی از آن، ممکن است احساس کنیم که با یک تراژدی روبرو هستیم، حتی اگر شخصاً درگیر آن نشده باشیم. 

 

وقتی بزرگسالان این اخبار را دنبال می‌کنند، کودکان هم همراه می‌شوند. اما کودکان ممکن است تمام آنچه را که گفته می‌شود درک نکنند و سردرگمی ناشی از آن می‌تواند منبع اضطراب و نگرانی در کودک شود.

 

اینجا ما راه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم که به شما کمک می‌کند مواجهه کودکان با رویدادهای غم‌انگیز و برون‌ریزی‌های ناشی از آن را تا جایی که می‌توانید مدیریت کنید. 

 

ذخیره عکس